طراحی اپلیکیشن یزدموزیک

دسته : نمونه کارها

طراحی اپلیکیشن یزدموزیک

طراحی اپلیکیشن یزدموزیک
اطلاعات پروژه :

طراحی اپلیکیشن یزدموزیک

خدمات انجام شده

طراحی و اجرای اپلیکیشن و Web Api

سیستم مدیریت محتوا

اندروید

تکنولوژی های استفاده شده
Android , PHP

دیگر پروژه های ما