-

بایگانی ماهانه:تیر ۱۳۹۴

پروژه های چند سیستم عامله

تیم توسعه پارس گراف توانایی انجام پروژه های شما را بصورت چند سیستم عامله دارد به این صورت که پس از راه اندازی وب سایت شما ما قادر هستیم برای ما بقی پلتفرم های موجود نرم افزار مربوطه را محیا سازیم پلتفرم ها همه بر روی فضای ابری اجرا میشوند و با بروز رسانی تنها […]

بیشتر بخوانید...